24 12 2018 VIỆT NAM THI ĐÀN Forum www vnthidan eazy vn Website www vnthidan net trân trọng giới thiệu 1 CÒN MÃI TÌNH ANH của Thi Sơn Sơn Hoàng Thi Hoàng Ninh Bình

24/12/2018
VIỆT NAM THI ĐÀN
Forum: www.vnthidan.eazy.vn
Website: www.vnthidan.net
trân trọng giới thiệu:
.
1. CÒN MÃI TÌNH ANH của Thi Sơn (Sơn Hoàng – Thi Hoàng/ Ninh Bình)
tại: http://vnthidan.net/tac-…/con-mai-tinh-anh-thi-son-3310.html
2. BÁNH CHƯNG của Phạm Đình Luyến (Phạm Luyến/ Thái Bình)
tại: http://vnthidan.net/ta…/banh-chung-pham-dinh-luyen-3314.html
3. KHÚC QUÂN HÀNH của Phan Thị Ngọc Hồi (Nam Định)
tại: http://vnthidan.net/…/khuc-quan-hanh-phan-thi-ngoc-hoi-3313…
4. TÌNH MÊ ẢO của Viễn Phương (Bà Rịa – Vũng Tàu)
tại: http://vnthidan.net/tac-ph…/tinh-me-ao-vien-phuong-3312.html
5. MEN YÊU của Phạm Thái (Quảng Ninh)
tại: http://vnthidan.net/tac-pham/men-yeu-pham-thai-3311.html
.
Xin chân thành cảm ơn Quý vị đã đến với “Trang Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm của VNTĐ” trên Facebook!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *