A ghé lại cuộc đời e đằm thắm vừa vặn vuông tròn không chới với rực rỡ không phô trương hào nhoáng

A ghé lại cuộc đời e đằm thắm vừa vặn vuông tròn, không chới với rực rỡ, không phô trương hào nhoáng.
Người đến sau ơi yêu anh đủ để cưới để gắn bó để rước a về trọn vẹn trc sau.
Người đến sau vừa đủ đông đầy! Không chớp nhoáng.
Yêu anh! Người đến sau Honda CIVIC 1.8.
☎️☎️ 0942048147

2 thoughts on “A ghé lại cuộc đời e đằm thắm vừa vặn vuông tròn không chới với rực rỡ không phô trương hào nhoáng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *