Ah nhà mình ơi hồi giờ có đi sự kiện á có chụp hình chung với E thì inbox nói Phu Tran gửi hình chất lượng cho nha kg tiền bạc gì đâu cứ có mặt E là có hình đẹp free ạ

Ah, nhà mình ơi, hồi giờ có đi sự kiện á, có chụp hình chung với E thì inbox nói Phu Tran gửi hình chất lượng cho nha, kg tiền bạc gì đâu (cứ có mặt E là có hình đẹp free ạ ?).
Tại E cũng chụp với nhiều người mà não cá vàng, quên kg gửi hình gốc cho mọi người lưu & post Fb nguyên dung lượng cho đẹp í ❤️
with love ? by Nuage Violet ???

2 thoughts on “Ah nhà mình ơi hồi giờ có đi sự kiện á có chụp hình chung với E thì inbox nói Phu Tran gửi hình chất lượng cho nha kg tiền bạc gì đâu cứ có mặt E là có hình đẹp free ạ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *