Danh sách ủng hộ cho gia đình a hải ở tuyên quang

Danh sách ủng hộ cho gia đình a hải ở tuyên quang .
1) nhận từ fb chị Hue Ngo Ngo và những ng bạn 1triệu 870
2) từ fb bạn Phuong Nguyen. 300
3) từ fb em Linh Sp Huyền. 200
4) từ fb chị Thuy Phan. 300
5) từ fb em Song Anh. 100
6) từ fb em Hương Nguyễn. 200
7) từ fb bạn Le Hai Anh. 500
8) từ em gái dấu tên. 200
9) từ fb Ban Trắng Ban Trắng 200 và em hằng 200
10) từ fb Phan Hường. 200
11) từ fb Đào Thị Dung. 200
12) từ fb An Nhiên. 200
13) từ fb Le Anh Thu Le. 100
14) từ fb Peony Pham. 200
15) từ fb Híp Hồng. 200
16) từ fb Ha Tran. 200
17) từ fb chị Minh Lý. 200
18) từ fb Anh Dao Ta. 200
19) từ fb Hoan Nguyenhoan. 500
20) từ fb Thế Anh Phan. 500
21) từ fb Nail-mi Nguyệt. 200 ( cn)
22) từ fb Trang Khểnh. 300
23) từ fb Quang Huy. 200
24) từ fb Tien Doanh Bui 200
25) từ nhóm chị Toan Nguyen 300
26) nhận từ fb Kim Anh Lê. 550
27) từ fb Nguyễn Tĩnh. 200
28) từ fb Nam Công. 200
29) nhận từ fb Lee Thủy. 4triệu
Clb vẫn tiếp tục nhận sự giúp đỡ đến hết ngày mai thứ bẩy 22/9. Và sáng chủ nhật 239 clb sẽ lên tận nơi đóng tiền viện phí cho a hải.
Thay mặt cho clb và gia đình a hải xin cảm ơn tấm lòng hảo tâm của tất cả mọi ng.
XIN chúc cho tất cả mọi ng sức khỏe, hạnh phúc, an lạc và gặp nhiều thuận duyên trong cuộc sống.
NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *