Đi k nên thân nên nê t đu ng đâu cu ng te cu ng la m mi nh đau đươ c hê t ngay ca viê c đơn gia n đi ăn cơm thui cu ng la m mi nh bi thương hix

Đi k nên thân nên nết đụng đâu cũng té cũng làm mình đau được hết,ngay cả việc đơn giản đi ăn cơm thui cũng làm mình bị thương.hix.đau cung cắn răng chịu mà lếch về,bỏ lỡ k ở đến cuối cùng,thôi thì…hẹn lần sau z the passion for fashion….k bùn,cố gắng lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *