HÀNG ĐỘC CHỈ DÀNH CHO MẠNG MỘC Các mạng Thuỷ Hoả phải xin quẻ trước khi thỉnh

?HÀNG ĐỘC ?CHỈ DÀNH CHO ?MẠNG #MỘC?
(Các mạng #Thuỷ #Hoả phải xin quẻ trước khi thỉnh)
?THÁNG MỚI ?MÙNG 2 ?CHỈ CÓ 2 BÀ?
?Chất liệu: Thạch anh ưu linh xanh – thịt đá dày, trong, nước đẹp. Khi đeo lên nước, gốc đá thô thiên nhiên có sự sinh trưởng khiến viên đá sẽ thay đổi bên trong chút chút. Rất lạ!
?Công dụng: Bình An – An Nhiên – Tai Qua Nạn Khỏi
?Được trì chú, khai quang khi thỉnh
??Chạm tay gương mặt Mẹ Từ Bi dịu hiền và tươi tắn.
?Sử dụng: Làm mặt dây chuyền.
Mình free dây đeo cổ.
Khách có thể bọc vàng hoặc bọc bạc tuỳ ý

2 thoughts on “HÀNG ĐỘC CHỈ DÀNH CHO MẠNG MỘC Các mạng Thuỷ Hoả phải xin quẻ trước khi thỉnh”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *