Hôm qua giờ giỡn chơi á chứ em này là model trong cái group của Việt Hùngt giúp cho cái show nhà thờ tối qua

Hôm qua giờ giỡn chơi á chứ em này là model trong cái group của Việt Hùngt giúp cho cái show nhà thờ tối qua. Thực sự tấm lòng độ lượng là tấm lòng như của các em đây chứ đâu. Cảm ơn các em thật là nhiều! Chúa sẽ trả công cho các em như đã từng/luôn trả cho anh Thịnh.
PS: Chụp hình với em vì em người miền tây đó. Tội nghiệp, đang ở quê ăn tết mới mùng 3 bị Việt Hùng gọi giựt ngược lên đi diễn cho anh Thịnh. Nhưng mà đây sẽ là người Bến Tre cuối cùng mà mình chụp hình chung, ở Bến Tre cứ bị cao hơn anh Thịnh vậy đó, chụp cho bị quê ha gì? Ở Trà Vinh người ta nhỏ nhắn thấy cưng hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *