Khoá học 02 kế thúc Đọc các bài viết được tag tên Hằng không còn mệt nữa

Khoá học 02 kế thúc. Đọc các bài viết được tag tên Hằng không còn mệt nữa. Hạnh phúc lắm.
Các tờ phiếu thu hoạch sau khoá học Hằng cũng đã ngồi đọc hết trong lúc đi xe về nhà. Thực sự cảm ơn hệ thống rất nhiều. Mỗi lần làm lại có quá nhiều trải nghiệm. Thời gian của ngày hôm qua chưa đủ để nói hết những điều Hằng muốn nói. Mỗi lần làm sẽ lại là một lần hoàn thiện hơn, hi vọng khoá sau sẽ là khoá 2 ngày với những trải nghiệm mới mẻ hơn cho cả Hằng và cả những thành viên tham gia.
Hầu hết đã trở về nhà an toàn rồi. Kiến thức của ngày hôm qua chúng ta bắt tay vào làm luôn trong hôm nay nhé, chiếc vòng trên tay của các bạn sẽ nhắc bạn ghi nhớ sống và làm việc có kế hoạch mục tiêu mỗi ngày.
Trải nghiệm nghiêm túc đi, sau đó cho Hằng biết mỗi ngày bạn làm được bao nhiêu việc, điều đó tuyệt vời như thế nào nhé ♥️

2 thoughts on “Khoá học 02 kế thúc Đọc các bài viết được tag tên Hằng không còn mệt nữa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *