Mình có thể mất tất cả nhưng việc mất Lucky là cú sốc nhất của mình

Mình có thể mất tất cả nhưng việc mất Lucky là cú sốc nhất của mình. Tại sao mọi việc tồi tệ luôn liên tiếp xảy ra vào thời điểm này. Lúc đi Phi mình đã rất lo lắng sợ xa nàng quá lâu, không ai chăm sóc và thương yêu. Chưa kịp về bắt cóc nàng vào Sài Gòn thì giờ nghe tin nàng đã mất. Lucky và cả Camp nữa. Có lẽ mình không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *