Photo by Khang Thái Khang Thái luôn nói mình là đứa xấu nhất nó từng chụp không sexy ăn mặc lùng thùng

Photo by Khang Thái
Khang Thái luôn nói mình là đứa xấu nhất nó từng chụp, không sexy, ăn mặc lùng thùng. (Mình biết nói thế thôi chứ bình thường nó có được chụp gái đẹp đâu). Thế rồi trước khi lên máy bay lại bảo, mai không được chụp cho Quyên nữa rồi, sau này Quyên đẹp hơn, lại có người khác chụp mất ^_^
Thằng bạn nói sẽ chụp ảnh cưới miễn phí cho mình. Trong khi chuyện này đang ở một tương lai rất xa. Thì đơn giản sẽ lưu lại cảm giác rất yên bình. Bên anh. Như lúc này.

2 thoughts on “Photo by Khang Thái Khang Thái luôn nói mình là đứa xấu nhất nó từng chụp không sexy ăn mặc lùng thùng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *