Sau mô t cơ sô năm rư a tay ga c vơ quy â n giang hô hôm nay quyê t đi nh ra sân luyê n tâ p trơ la i vơ i hâ u vê the p mô t thơ i cu a lơ p CD2 K37 Duytoan Nguyen

Sau một cơ số năm rửa tay gác vớ quy ẩn giang hồ, hôm nay quyết định ra sân luyện tập trở lại với hậu vệ thép một thời của lớp CD2-K37 Duytoan Nguyen. AE CD2-K37 Hien Vuong Nguyen, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Đặng Toàn, Thang Trung, Phuc Tran ….. có muốn tái hiện lại một thời cày nát các sân bóng trường ĐH GTVT không!

28 thoughts on “Sau mô t cơ sô năm rư a tay ga c vơ quy â n giang hô hôm nay quyê t đi nh ra sân luyê n tâ p trơ la i vơ i hâ u vê the p mô t thơ i cu a lơ p CD2 K37 Duytoan Nguyen”

  1. Giờ mà chặt chém gì. Không nên làm chuyện quá sức. Giờ phải đá theo kiểu khiêu vũ giữa bầy sói. Hôm nào làm trận giao hữu đi Tú ơi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *