SAU TẤT CẢ Sau tất cả em lại về với biển

SAU TẤT CẢ
Sau tất cả em lại về với biển
Cố chôn vùi lưu luyến của năm xưa
Bước lang thang đau xót ngỡ như vừa
Chôn xuống mộ tình chưa phai nhạt dấu
Sau tất cả chẳng còn nơi nương náu
Mảnh linh hồn nhuốm máu của mùa thu
Anh có hay niềm mơ đã mịt mù
Che kín bỡi phù du trong cõi tạm
Sau tất cả chỉ còn làn mây xám
Phủ góc trời ảm đạm ở quanh đây
Thầm gọi tên trong kỷ niệm đong đầy
Chỉ vô vọng với trời mây biển nước
Sau tất cả những gì em có được
Là cuộc đời bạc phước bởi nợ duyên
Trả nhân sinh cho hết khỏi lụy phiền
Còn giữ lại tháng ngày riêng một bóng .
Lệ Thu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *