Tắc tia sữa đau chưa đã hay sao mà trời còn khiến thằng khỉ chơi trò cắn ngắt kéo nhay rồi giựt cái bụp bú xong vẫn k nhá cắn chặt như kỳ nhông cắn mồi vậy cạy mồm k ra

Tắc tia sữa đau chưa đã hay sao mà trời còn khiến thằng khỉ chơi trò cắn ngắt kéo nhay rồi giựt cái bụp, bú xong vẫn k nhá, cắn chặt như kỳ nhông cắn mồi vậy cạy mồm k ra. Đúng lúc cần nó bú ủng hộ cử lý chỗ tắc nên nó làm gì cũng phải chịu. Giờ là đau tắc + đau như nứt cổ gà :(((
Kiếp sau làm đàn ông hay chó mèo gì chứ k có làm đàn bà, đau quá đau!
Giựt xong cái mỏ rất láo :(((

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *