THÂN PHẬN ĐÀN BÀ Ôi thương quá tấm thân bồ liễu

THÂN PHẬN ĐÀN BÀ
Ôi thương quá tấm thân bồ liễu
Lỡ sa chân đục chịu trong nhờ
Mười hai bến nước đợi chờ
Em nào biết được bến bờ bình yên
Nếu lấy được chồng hiền tốt phước
Thương vợ con như nước dâng trào
Gia đình hạnh phúc biết bao
Yêu thương hòa thuận ngọt ngào quanh năm
Nếu xấu số lấy nhằm chồng dữ
Ngày rượu chè mấy cử li bì
Ra đường gái gú cặp đi
Vợ con bỏ mặc sầu bi đêm ngày
Bao cực khổ đắng cay phận bạc
Đành cắn răng phó mặc ông trời
Biết bao sóng gió tơi bời
Đành cam chịu đựng một đời khổ đau
NGỌC CHI 24/09/2015

2 thoughts on “THÂN PHẬN ĐÀN BÀ Ôi thương quá tấm thân bồ liễu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *