Thanh lý váy bầu Ko định thanh lý đâu vì định để dành để có bầu tiếp lại mặc vì váy đẹp và mới quá

Thanh lý váy bầu!!!
Ko định thanh lý đâu vì định để dành để có bầu tiếp lại mặc vì váy đẹp và mới quá.Màu sắc lại còn nổi bật.Dưng cơ mà nghĩ có bầu nữa thì phải đổi mốt khác chứ k người ta nghĩ mình bầu mãi ko đẻ ???? Chị e nào đang có bầu hoặc chuẩn bị có bầu thì mua của mình đi này.Trộm vía chửa ko nghén,đẻ thường cả 3 bé luôn nhé.Quan trọng là ở cái vía người mặc ý :)) Nhá tạm 4 cái lên trc vì chưa là váy ^^ mới 99% nha các tình yêu.Chửa dễ đẻ dễ về đội em =)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *