Theo tin nội bộ độc quyền từ báo chuyên về thể thao Chuyện ngoài đường biên cho hay ông dịch giả này người tuy mỏng cơm gió thổi sẽ bay từ mặt đường lên ngọn cây thì mặc dù đã mấy chục xuân xanh lét xanh thẫm cho đến giờ chuyển sang xanh lơ chưa một lần xỏ giày mơn man quả bóng tròn lần nào nhưng cực yêu bóng đá và quyết định đi theo tôn giáo mới Túc cầu giáo Cảm ơn cụ Nguyen Duong Hieu tặng sách nhà em và dĩ nhiên không quên chuyển lời cảm ơn anh Park và Olympic VN

⚽ Theo tin nội bộ độc quyền từ báo chuyên về thể thao “Chuyện ngoài đường biên” cho hay, ông dịch giả này người tuy mỏng cơm, gió thổi sẽ bay từ mặt đường lên ngọn cây, thì… mặc dù đã mấy chục xuân xanh lét, xanh thẫm cho đến giờ chuyển sang xanh lơ, chưa một lần xỏ giày mơn man quả bóng tròn lần nào, nhưng cực yêu bóng đá và quyết định đi theo tôn giáo mới: Túc cầu giáo.
⚽ Cảm ơn cụ Nguyen Duong Hieu tặng sách nhà em, và dĩ nhiên không quên chuyển lời cảm ơn anh Park và Olympic VN.

4 thoughts on “Theo tin nội bộ độc quyền từ báo chuyên về thể thao Chuyện ngoài đường biên cho hay ông dịch giả này người tuy mỏng cơm gió thổi sẽ bay từ mặt đường lên ngọn cây thì mặc dù đã mấy chục xuân xanh lét xanh thẫm cho đến giờ chuyển sang xanh lơ chưa một lần xỏ giày mơn man quả bóng tròn lần nào nhưng cực yêu bóng đá và quyết định đi theo tôn giáo mới Túc cầu giáo Cảm ơn cụ Nguyen Duong Hieu tặng sách nhà em và dĩ nhiên không quên chuyển lời cảm ơn anh Park và Olympic VN”

  1. Chắc dịp nào em vào , anh em tổ chức 1 trận đấu để ông dịch giả này xỏ dày vào đá banh chứ Mr Trần B.ATrần ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *