TÔ NG THU NGÂN MIMOSA TÍM _________________ TTN 1051 MI NH CU NG ĐI CHƠI Ngụ Ngôn Ti nh Mi nh cu ng đi chơi thôi Mu a xuân đa đê n rô i Thơm thơm mu i hoa cỏ Tha nh tho t gio t sương rơi Ngô ng ơi mi nh đi chơi Ngô ng ơi mi nh đi bơi Ngoa i kia đâ y nă ng ấm Mùa xuân thâ t tuyê t vơ i Ngô ng ơi nhi n kia kìa Có đa n cá lia thia Đu să c ma u trong nươ c Đi vơ t vê cu ng chia Ta se cu ng tre o cây Ta se cu ng ha i mây Đem vê ta cu ng nhô t Đê cu ng chơi ca nga y Ngô ng ơi mo i chân chưa Hôm nay trơ i không mưa Tra i sơ ri sẽ chi n Tra i đâ u mu a đong đưa Ngô ng ơi đươ ng co n xa Đi nhanh ta vê nha Me ngô i câ m roi đơ i Về nhanh ke o mẹ la TÔ NG THU NGÂN 1051 A nh internet

TỐNG THU NGÂN
(MIMOSA TÍM)
_________________
TTN 1051
MÌNH CÙNG ĐI CHƠI
(Ngụ Ngôn Tình)
Mình cùng đi chơi thôi
Mùa xuân đã đến rồi
Thơm thơm mùi hoa cỏ
Thánh thót giọt sương rơi
Ngỗng ơi mình đi chơi
Ngỗng ơi mình đi bơi
Ngoài kia đầy nắng ấm
Mùa xuân thật tuyệt vời
Ngỗng ơi nhìn kia kìa
Có đàn cá lia thia
Đủ sắc màu trong nước
Đi vớt về cùng chia
Ta sẽ cùng trèo cây
Ta sẽ cùng hái mây
Đem về ta cùng nhốt
Để cùng chơi cả ngày
Ngỗng ơi mõi chân chưa
Hôm nay trời không mưa
Trái sơ ri sẽ chín
Trái đầu mùa đong đưa
Ngỗng ơi đường còn xa
Đi nhanh ta về nhà
Mẹ ngồi cầm roi đợi
Về nhanh kẽo mẹ la…
TỐNG THU NGÂN 1051
Ảnh internet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *